Get Adobe Flash player

Proč si vybrat dřevostavbu 

Proč si vybrat dřevostavbu? Dřevostavby disponují mnoha výhodami a přednostmi které vás jistě přesvědčí o správném rozhodnutí při výběru vašeho domu.

Zdravé bydlení

Dřevo obecně působí pozitivně na lidskou psychiku i imunitní systém. Dřevo dokáže vyrovnávat vlhkost v interiéru. Vzniká tak stabilní klima vyhovující astmatikům i alergikům. Vyšší povrchová teplota dřeva se projevuje pozitivně zejména v zimě, při nižším výkonu otopného systému se dřevostavby efektivně ohřívají.

Dřevostavby šetrné k životnímu prostředí

Moderní, správně navržené a realizované konstrukce a stavby na bázi dřeva mají řadu předností, zejména v oblasti zatížení životního prostředí při jejich výstavbě, užívání, ale i při jejich likvidaci. Jako hlavní konstrukční prvek je použito dřevo, trvale obnovitelný zdroj. Všechny použité materiály jsou zdravotně a ekologicky nezávadné. Při výstavbě se spotřebuje mnohem méně energie a vyrobí mnohem méně emisí CO2 než u zděných staveb.

Stavby ze dřeva, úspora za vytápění

Náklady na vytápění rodinných domků a ostatních staveb z moderních konstrukcí na bázi dřeva s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace jsou podle zkušeností uživatelů až o několik tisíc Kč měsíčně nižší než u domků z klasických silikátových materiálů. Dřevostavby dosahují vyššího tepelného odporu než požadují současné normy. Izolace ve venkovních stěnách, vnitřních stěnách, příčkách a stropech mají za úkol nejen eliminovat tepelné ztráty domu, ale i tlumit hluk. Stěny mají výborné zvukové izolační vlastnosti díky mimořádné schopnosti minerální izolace, která pohlcuje zvukové vlny.

Předností je nízká akumulace tepla

Nižší tepelně akumulační schopnosti lehkých dřevěných konstrukcí lze při použití pružného otopného systému a vyšším tepelném odporu konstrukcí využít ve prospěch těchto staveb. Okamžité tepelné ztráty jsou velmi nízké a nízká je i spotřeba energie pro temperování stavby. Výrazně se zkracuje doba na dosažení tepelné pohody bydlení. Lépe se rozkládá teplota a klima v místnostech díky teplejšímu povrchu okolních stěn. Tím je možné k udržení stejné teploty v místnosti vytápět celkově na nižší teplotu a tak výrazně spořit.

Vysoká flexibilita dispozičního řešení

Nízká hmotnost a snadná demontovatelnost stavebních konstrukcí na bázi dřeva vytváří podmínky pro možnost jednoduchých a nenáročných úprav těchto konstrukcí v průběhu užívání stavby. To umožňuje snadnou změnu dispozičního uspořádání domu podle potřeb uživatele a prodlužuje morální životnost těchto staveb.

Větší užitná plocha

Dřevostavby umožňují při stejném obestavěném prostoru využít větší vnitřní prostor oproti zděným stavbám a to dokonce s lepšími tepelnými vlastnostmi. U středně velkého domu kolem 100m2 se celkový uspořený vnitřní prostor pohybuje kolem 10m2.

Dobré zvukově izolační vlastnosti

Izolace ve venkovních stěnách, vnitřních stěnách, příčkách a stropech mají za úkol nejen eliminovat tepelné ztráty domu, ale i tlumit hluk. Stěny mají výborné zvukové izolační vlastnosti díky mimořádné schopnosti minerální izolace, která pohlcuje zvukové vlny

Nehořlavost

Masivní dřevo na povrchu uhelnatí a brání tak rozšíření plamene do hloubky. Ve vícevrstvých konstrukcích brzdí rozšíření plamene těsnost stěn a absence dutých prostor. Součástí dřevěných panelových stěn jsou desky z nehořlavých materiálů. V případě že není zasažena konstrukce, stačí tyto desky po požáru vyměnit.

Možnost stavby svépomocí

Pokud investor disponuje dostatkem řemeslného umu, chce ušetřit značnou částku za stavební práce nebo je stavba domu pro něho naplňující činností, je možné za dodržení technologických postupů realizovat stavbu svépomocí. Nejlépe s osobou znalou problematiky dřevostaveb, která poradí a zkontroluje správnost postupů – projektant, stavební dozor. Je možno též zakoupit hrubou stavbu a svépomocí ji dokončit.

Možnost výstavby po celý rok

Výstavba formou suché technologie umožňuje racionální využití pracovní síly po celý rok. Podstatně zkracuje nejen dobu výstavby, ale i dobu, za kterou jsou vložené finanční prostředky investorů nebo finančních ústavů kryty plnohodnotným obchodovatelným stavebním dílem.

Ekonomická efektivita

Ekonomická efektivita je tvořena podstatně nižšími provozními náklady v průběhu stavby i samotného bydlení. Úspory energie za vytápění i za TUV se pohybují v řádech několika tisíc korun měsíčně oproti klasickým stavbám. Moderní otopné soustavy jsou schopny vytopit dům za 15 – 30 minut, aniž by se předtím topilo. Naopak v horkých letních dnech je dobrou izolací dosaženo příjemné teploty uvnitř domu.

Uživatelský komfort

Uživatelský komfort je tvořen komplexností nabízených služeb spojených s výstavbou, okamžitým plným využitím stavby, akustickými a tepelnými přednostmi a v neposlední řadě variabilitou stavby.

Rychlost výstavby

Rychlost výstavby snižuje zatížení klienta jak z finančního, tak i z psychologického hlediska. Dříve je schopen užívat dům. Pokud si klient bere např. hypotéku či půjčku, zkracuje se doba, po kterou je nutné se stavbě věnovat – dozor, práce, činnost stavby apod. V případě komerčních prostor, může zákazník počítat s dřívějším spuštěním provozu – stavba dříve vydělává. U středně velkých domů se doba výstavby na klíč od zelené louky pohybuje kolem 12-16 týdnů.

Životnost

Životnost dřevostavby představuje bezstarostné bydlení po několik generací, garantované díky modernímu technickému řešení s minimálními nároky na údržbu ze strany uživatele. Životnost fyzická je plně srovnatelná se zděnou stavbou a úpravy morální povahy či rekonstrukce, jsou daleko snažší, rychlejší, levnější i při opravách po živelných pohromách. Správně navržená a dobře postavená dřevostavba je po skončení jejího životního cyklu jednoduše odstranitelná a potřebná energie na její odstranění či obnovu výrazně nižší než u klasických staveb. Dokáže se tak významně omezit potřeba energie pro svůj vznik, provoz, údržbu a odstranění, což je důležitý pohled na vnímání spotřeby energie a ekologie z masového měřítka do budoucnosti.

Cena

Rodinné domy stavěné moderními technologiemi dřevostaveb jsou v porovnání se zděnými domy výrazně levnější. Orientačně o 5-15%.

Další výhodné vlastnosti

  • Dřevostavby jsou velmi vhodné i do míst s výskytem živelných pohrom – povodně, seizmická místa, oblasti extrémních letních teplot nebo tuhých zim
  • Nízká hmotnost stavby
  • Protipožární odolnost plášťů budovy
  • Velmi malá energetická náročnost na výstavbu a zpracování materiálů
  • Minimální nároky na energie při vytápění
  • Nižší ekonomická náročnost při výstavbě nového bydlení
  • Statická bezpečnost stavby i při seizmických narušeních
www.svet-drevostavby.cz

Komentáře nejsou povoleny.